global

Author Archives

 • Siemens & Integriteit

  Gisteren (22 mei 2014) de 5e Henk van Luijk-lezing* bijgewoond met als titel ‘Integriteit, harde noodzaak’. Simone Davina, General Counsel Legal & Compliance en lid van het Executive Management Team bij Siemens Nederland N.V., was in haar lezing openhartig over de zeer grote integriteitskwestie die Siemens heeft doorgemaakt. Zeg maar gerust: bestaansbedreigende kwestie. Siemens is […]

 • ‘Niet bewezen …… = Niet waar’ ?

  Het hoeft geen betoog dat ‘de wetenschap’ onze maatschappij in belangrijke mate heeft vormgegeven met al zijn luxe, gemak, comfort, veiligheid, gezondheid, kennis, inzichten etc. etc. Ik hecht dan ook veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Maar waar ik allergisch voor ben is de omgekeerde redenering: ‘als het niet wetenschappelijk is aangetoond is het niet waar’. […]

 • IT-sector & MVO

  Stelling: ‘de IT-sector is -qua imago- de financiële  sector van morgen’ Onlangs sprak ik de directeur van een IT-bedrijf. Zij houden zich onder andere bezig met ‘Big Data’ en dan met name in de medische sector. Big Data is hot en heeft geweldige potentie. Stel je voor dat uit bergen en bergen op zich ‘dode’ […]

 • ‘Blauwe economie’ = Inspiratie

  Zojuist het boek Blauwe Economie* van Gunther Pauli uitgelezen: wat een inspiratie voor een echt duurzame samenleving! Het boek deed 3 dingen met mij: Gunther Pauli maakt hoofdstuk na hoofdstuk nog eens pijnlijk duidelijk hoezeer ons huidige economische systeem een ondoordacht systeem van verspilling en verkwisting is, ongezond en zonder oog voor de eindigheid van bepaalde […]

 • IKD – Inspiratie, Kennis, Doen

  MVO is voor veel mensen nog abstract. Waar moet je aan denken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen? ‘Als ik dubbelzijdig laat printen, het afval netjes scheidt en ook nog de lokale sportvereniging sponsor, dan ben ik toch MVO?’ Ja en nee. Ja natuurlijk is het goed er op zo’n schaal mee bezig te zijn. Elke schaal is […]

 • MVP – Maatschappelijk Verantwoorde Politiek

  We hebben het steeds over MV Ondernemen, maar ook over MV Politiek is veel te zeggen. In dit blog: compensatie bij –vermeende- schade voor burgers. Overheden zouden in alle gevallen waar compensatie gepast is, dat snel en ruimhartigmoeten doen. Of het nu gaat om door gasboringen geleden schade, juridische dwaling, aangetoond machtsmisbruik, landonteigening of slachtoffers van (historische) politieke beslissingen […]

 • Nut & Noodzaak MVO – Deel 5: De Realist

  De Realist is de laatste in deze 5-delige serie over uiteenlopende visies op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Over de realistische visie op MVO kunnen we kort zijn. De realist heeft ingezien dat verspilling zich uit in suboptimale inzet van mensen, middelen en bronnen en daarmee economisch, sociaal en ecologisch onverantwoord is. Dezelfde realist heeft ook ingezien dat zijn […]

 • Nut & Noodzaak MVO – Deel 3: De Zakelijke visie

  Dit is een serie over 5 visies op MVO – Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In delen 1 en 2 hebben we gekeken naar de cynische en de idealistische visie. In dit deel 3 de Zakelijke. Een puur zakelijke visie op MVO kan als volgt worden opgebouwd: Verspilling is een suboptimale inzet van mensen, middelen en bronnen en […]

 • Nut & Noodzaak van MVO – Deel 2: de idealist

  In deel 1 hebben we gezien dat er verschillende visies op MVO te onderscheiden zijn. We hebben als eerste gekeken naar de cynische benadering en gezien dat die vaak gebaseerd is op angst en onwetendheid. Het is ook een kansloos verdedigingsmechanisme. Maar de idealist kan net zo kansloos kan zijn! Op het documentaire festival IDFA in november […]