Beledigen en Belastingen

Wat hebben MVO en Vrijheid van meningsuiting met elkaar te maken?

Schermafbeelding 2015-02-09 om 17.45.33

 

Het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’ is de laatste weken veelvuldig besproken in de nasleep van de aanslagen in Parijs.

Dat het geen eenduidig begrip is, is wel duidelijk. Het kent vele nuances en ruimte voor interpretatie. Maar over 1 ding lijkt men het in brede zin eens: het feit dat beledigen mag volgens de wet wil niet zeggen dat het ook moet.

Beledigen is geen plicht

Beledigen, schofferen, jennen… Het mag allemaal van de Nederlandse wetgever, behalve discrimineren en aanzetten tot haat of geweld. Gematigde, weldenkende mensen gaan zorgvuldig met deze ruimte om en zijn niet massaal en voortdurend aan het beledigen geslagen. Zelfs Charlie Hebdo niet, ook al is dat veel beweerd.

Ook belasting ontwijken is geen plicht

Starbucks is niet langer alleen bekend van de lekkere koffie, maar ook van de ingenieuze belasting-ontwijkroutes. Ierland, Nederland, Antillen… Zo ‘ontwijkt’ Starbucks honderden miljoenen aan belastingen. Is dat erg? Is het niet gewoon een kwestie van slim zaken doen en gebruik maken van de mogelijkheden? Nee, het is onethisch.

Legaal en toch onethisch

Ontwijken is weliswaar legaal, maar belasting betalen daar waar het geld verdient wordt is een cruciaal mechanisme in onze samenleving. Een geloofwaardig en acceptabel belastingregime bepaalt mede de belastingmoraal. Is die slecht dan gaat het met een land slecht. Als ‘de rijken’ nauwelijks tot geen belasting betalen dan ondermijnt dat de moraal, leidt tot corruptie en mogelijk zelfs tot een failliete staat en falende internationale instituten.

Er is ook een praktische kant: Starbucks maakt lokaal gebruik van de aanwezige infrastructuren (elektriciteit, warmte, wegen, veiligheid etc.) die met belastinggelden worden aangelegd en onderhouden. Wel gebruiken maar niet betalen klopt dus niet.

Verantwoordelijkheid

De negatieve maatschappelijke consequenties zijn dus groot. Bovendien zijn alle internationale verdragen, richtlijnen en gedragscodes (VN, OESO, ILO, ISO26000) er unaniem over: bedrijven behoren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, los van wetten en handhaving.

Dus Starbucks, Amazon, Google, U2 en anderen: neem je verantwoordelijkheid zoals burgers dat onderling ook doen bij fundamentele zaken als vrijheid van meningsuiting. De belangen zijn groot. Groter dan korte termijn winstdoelstellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *