Diensten

MVO Advies

Advies & Implementatie MVO

Globalance adviseert bij oriëntatie op, en verdieping van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen . Met 14 jaar ervaring in projectmanagement en een pragmatische insteek bent u zeker ook voor implementatie aan het goede adres, zowel van eenvoudiger thema’s als organisatie-brede trajecten. 

Waarom MVO?

Uit onderzoek naar het waarom komen deze argumenten het meest naar voren:

 • grotere winstgevendheid op korte termijn (tegengaan verspilling)
 • een bedrijfsvoering gericht op lange termijn maatschappelijke acceptatie, de ‘license to operate’
 • innovaties als spin-off
 • meer betrokken en tevreden medewerkers; aantrekken van (jonge) talenten
 • duurzame relaties met belanghebbenden

U bent al op de goede weg

Elke organisatie ‘doet al aan MVO’, ook die van u, en vaak meer dan op het netvlies staat. Maar de vraag is of het afdoende is, zowel vanuit de organisatie gezien, als vanuit ‘de maatschappij’. Wat vraagt en verlangt die maatschappij van u, nu en in de toekomst? Hoe groot is het risico dat uw mensen negatief in het nieuws komen? Is er aandacht voor verspilling omzetten in innovatie? Is uw toezichtstructuur voldoende robuust? Organiseert u veerkracht door diversiteit?

‘MVO is complex’

Ja, maar in feite niet complexer dan ‘gewone’ bedrijfsvoering. MVO is tenslotte niet anders dan ‘gewoon’ ondernemen, maar dan met bijzondere aandacht voor het aspect maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kunst is om de focus goed te leggen. Wat is in lijn met de core-business? Wat heeft de grootste impact? Waar liggen kansen voor nieuwe business en innovaties?

MVO is niet nieuw meer

Was er 10 a 15 jaar geleden nog sprake van een pioniersfase met veel ontdekken en aftasten, inmiddels is er in Nederland en daarbuiten de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Er zijn talloze voorbeelden van hoe niet en hoe wel en daar komen dagelijks nieuwe bij. Dat wil niet zeggen dat er een blauwdruk voor uw organisatie bestaat net zo goed als dat er niet 1 juiste manier van ondernemen bestaat. Maar met alle kennis van vandaag is ook voor uw organisatie de juiste aanpak te vinden!

Is MVO ooit ‘af’?

De weg naar MVO is een pad van onzekerheden, een zoektocht op weg naar een ideaal, een gewenste manier van verantwoord zaken doen. Aangezien de omstandigheden voortdurend veranderen, net als maatschappelijke opvattingen over bijvoorbeeld ethische kwesties is de zoektocht nooit klaar. Globalance opereert vanuit de visie dat er geen eenduidig antwoord is op wanneer een organisatie precies ‘maatschappelijk verantwoord’ opereert. Maar het huidige maatschappelijke speelveld van organisaties is redelijk helder afgebakend; er is een breed gedragen ethische moraal; er bestaat weinig discussie over de verantwoordelijkheid van onze generatie naar toekomstige generaties. Uw uitdaging is binnen dat speelveld het ‘juiste’ pad te bewandelen.

MVO certificeren?

Certificeren kan zeker waarde toevoegen, maar moet vooraf goed overwogen worden. Er kan in Nederland gecertificeerd worden tegen de MVO-prestatieladder, die weer is geïnspireerd op o.a. de internationale richtlijn ISO-26000. Globalance heeft veel ervaring met certificeringen en het compleet inrichten en klaarstomen van organisaties om gecertificeerd te kunnen worden. Die ervaring leert ook dat altijd stekeligheden en neveneffecten aan een dergelijk proces zitten en Globalance kan u helpen in die overweging.

Wilt u in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden verkennen neem dan contact op.

MVO-implementatie

Implementatie / uitrol van MVO-advies

U kent het misschien wel: advies dat niet altijd even praktisch is ingestoken. Maar als het goed is, is advies gericht op een te behalen resultaat en daarvoor moet het dus te implementeren zijn.

Aangezien Mark Spetter een zeer ruime ervaring heeft met projectmanagement (sinds 1997) is Globalance MVO-advies altijd praktisch en toepasbaar. Geen vage documenten maar gericht op resultaat, voorzien van de ervaring nodig voor implementatie.

 

Uw duurzame project in goede handen

Uw project kan daarom door Globalance effectief worden uitgevoerd:

 • Van initiatieffase en uitwerken businesscase tot en met afronding en evaluatie
 • Vastgelopen trajecten, of projecten die nieuwe energie en een frisse impuls nodig hebben
 • Vooronderzoeken, procesoptimalisaties, implementaties…

Klik hier voor een kort overzicht van lopende en eerder uitgevoerde projecten.

Workshops

 

 

 

De vorige MVO-workshop was op 17 juni 2015. Dit was de Info daarover.

 

Citaat van een tevreden deelnemer:

Ik heb als eigenaar van Maestro-Uitvaarders de MVO-workshop van Globalance bijgewoond. Verrassend hoe Mark de materie op een inspirerende en heldere wijze presenteert en mij daarmee prikkelt om mogelijkheden en kansen te zien hoe ik een actieve bijdrage in duurzaam ondernemen kan uitwerken. Ik beveel de workshop dan ook van harte aan!

Richard van Roessel, Maestro-Uitvaarders

Hartelijke groet

Richard van Roessel
Maestro-Uitvaarders.nl

MVO-workshops 

 

Globalance verzorgt regelmatig MVO-workshops voor de beginnend geïnteresseerde. De term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen komt vaak langs in uiteenlopende context en betekenis. Maar waar gaat het nu echt over? Dat wordt helemaal duidelijk in de 3 uur durende workshop.

 

Klik op onderstaande Testimonial voor de ervaring van 1 van de deelnemers:

 

Testimonial MVO Workshop Mark Spetter Globalance

 

Uniek is het interactieve karakter: door gebruik van het DuurzaamheidSpel bent u zelf aan zet! Met de andere deelnemers gaat u de discussie aan en ervaart het omgaan met dilemma’s.

 

De workshops worden zo veel mogelijk buiten werktijd georganiseerd en zijn altijd voorzien van (h)eerlijke biologische catering.

 

Programma

 

Kijk hier voor een indicatie van het programma: Globalance MVO Workshop 17mrt2015 Amsterdam.

 

Locatie

 

Wisselend, doorgaans omgeving Amsterdam. In-company workshops is ook mogelijk. 

 

Aanmelden / interesse tonen

 

Interesse? Stuur een mail naar info@globalance.nl voor aanvullende informatie; u komt dan op een lijst die op de hoogte gehouden wordt van datum & locatie.

 

Citaten

 

MVO Workshop dec2014

 

Het [Duurzaamheids][/Duurzaamheids]spel is echt een eye-opener. Ik had het wel langer willen spelen want de interactie met de medespelers is zeer waardevol en geeft nieuwe inzichten

Op dit moment geen tips. O ja, toch wel: ga vooral door met deze workshops! Heel belangrijk!!

Je weet een “ingewikkeld” verhaal in hapklare brokjes aan te bieden.

Ik vond het een zeer leerzame en leuke workshop. Goed gedaan en zeer waardevolle informatie.

Leuk spelelement; je bent een prettige spreker; de info lijkt zeer accuraat

Goed, rustig verteld, leuk spel

Top is het spel en de voorbeelden!

Leuke filmpjes en prettige manier van presenteren. Lekkere catering!

Participatie bracht je er heel goed in, met verwachtingen vooraf, spel en ook achteraf.

 

 

 

Instrumenten

MVO opzet en implementatie is gebaat bij praktische instrumenten

praktische instrumenten

 

Laagdrempelig kennis maken met MVO

Globalance heeft een DuurzaamheidsSpel ontwikkeld om MVO laagdrempelig te introduceren in elke organisatie: profit, non-profit, onderwijs etc. Kijk op de speciale DuurzaamheidsSpel pagina.

MVO-Checklist

Globalance heeft een algemene MVO-checklist ontwikkeld voor snel inzicht in waar de organisatie ongeveer staat. Neem contact op om deze geheel gratis en vrijblijvend opgestuurd te krijgen.

Ethiek-scan

Globalance is een Ethiek-scan aan het ontwikkelen, net als een ethische audit. Zie hiervoor de tab Bedrijfsethiek op deze pagina. Neem contact op voor meer informatie.

Third-party

Globalance schroomt niet om, waar relevant, praktische kennis en instrumenten van andere partijen in te zetten of de klant daar naar te verwijzen. Er zijn vele soorten en vormen van scans, toetsen, hulpmiddelen en richtlijnen, en er komen nog geregeld nieuwe bij, dus waar nuttig moet dat vooral benut worden.

BREEAM-NL certificering

   Certificering van uw vastgoed volgens de BREEAM-NL* normen

Mark Spetter is:

 • BREEAM-NL Assessor Nieuwbouw
 • BREEAM-NL Expert Nieuwbouw
 • BREEAM-NL Expert Gebiedsontwikkeling
 • BREEAM-NL Expert In-Use

Dit is na te lezen op deze pagina

Mark heeft 4,5 jaar bij de Dutch Green Building Council gewerkt. Daarbij heeft hij de diverse BREEAM-NL normen plus bijbehorende processen en procedures mede-ontwikkeld. De laatste 2 jaar was hij verantwoordelijk voor alle certificeringsactiviteiten van de DGBC en heeft vanuit die functie controles uitgevoerd op het werk van andere assessoren.

Mark is daartoe QA-competent verklaard door BRE Global (de ontwikkelaars van BREEAM en internationaal schemabeheerders).

Voor ondersteuning, advies en BREEAM-NL certificeringstrajecten bent u bij Globalance dus aan het goede adres.

 

Recognition assessor nieuwbouwRecognition expert nieuwbouwRecognition expert in-useRecognition expert gebiedsontwikkeling
* BREEAM-NL is de in 2010 in Nederland geïntroduceerde standaard voor certificering van vastgoed en gebieden. Van woning tot kantoor en van appartementencomplex tot bedrijfshal. Zie www.breeam.nl en www.dgbc.nl voor meer informatie.