DuurzaamheidsSpel

MVO-laagdrempelig introduceren

Maak leuk én effectief kennis met MVO

Globalance heeft naamsbekendheid verworven met het DuurzaamheidSpel. Dit bordspel wordt al sinds 2000 in uiteenlopende settings en bij zeer verschillende organisaties succesvol ingezet om enerzijds snel, leuk en leerzaam kennis te maken met het vakgebied en anderzijds het vaak nog abstracte begrip MVO te vertalen naar de eigen praktijk. Van MKB, via onderwijsinstellingen tot multinationals, deze werkvorm wordt altijd zeer goed ontvangen. Het enthousiasmeert en vraagt naar meer.

 • MVO ervaren voor grotere bewustwording

  Het DuurzaamheidSpel is een bordspel dat het mogelijk maakt de complexiteit van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op een leuke, effectieve wijze aan den lijve te ondervinden. Het spel wordt met name gespeeld om bewustwording rond MVO te vergroten en om zelf de praktische afwegingen daarbij te ervaren. De deelnemers krijgen in korte tijd een goed beeld van wat maatschappelijk verantwoord ondernemen nu eigenlijk inhoudt. Het beantwoordt vragen als: “MVO klinkt interessant maar wat betekent het voor mij / mijn organisatie?” En “Hoe pas ik het toe?”

 • DuurzaamheidSpel overzicht_534kb

Professionele spelsessies door ervaren begeleiding

Een sessie wordt altijd begeleid door een ervaren spelbegeleider t.b.v. zowel proces als inhoud. Hiermee is een goede, inhoudelijke sessie gegarandeerd. Als u meerdere sessies wilt organiseren dan kan Globalance uw eigen mensen daartoe in korte tijd trainen, zodat u kosten bespaart.

 • Doelen van het DuurzaamheidSpel:

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ervaren;
  • Deelnemers inspireren;
  • MVO handen en voeten geven / concreter maken;
  • Specifieke thema’s nader uitwerken;
  • Projecten starten of versnellen;
  • Invulling geven aan de stakeholderdialoog;
  • Een duurzaamheidactieplan opstellen.
 • Globalance hanteert
  altijd lagere tarieven voor non-profit organisaties. 

De effectiviteit van het Globalance DuurzaamheidSpel wordt vergroot naarmate inhoud en evaluatie preciezer zijn afgestemd op de doelgroep en de te bereiken doelen. Hiervoor is maatwerk mogelijk.

 • De sterke punten op een rijtje:

  • MVO wordt concreet;
  • Resultaatgericht;
  • Leuk en (daardoor extra) leerzaam;
  • Verrassende elementen;
  • Stimuleert creativiteit en innovatie;
  • Overdracht van kennis en ervaring;
  • Maatwerk mogelijk.
 • In de loop der jaren zijn meerdere versies ontwikkeld:

  • Generieke MKB-versie (meest gebruikt)
  • Onderwijsversie (gebaseerd op MKB met eenvoudiger teksten voor lagere klassen middelbaar onderwijs)
  • Generieke versie voor grotere ondernemingen (multinationals)
  • Rabobank-versie, maatwerk
  • MKB-versie voor adviseurs
  • Versie voor een productie-omgeving (Perfettie / Van Melle)
  • Versie voor salesmanagers (Perfetti / Van Melle)
  • Dagbladversie

Neem contact op en u krijgt vrijblijvend nadere informatie over het DuurzaamheidSpel toegestuurd.