Eenheid

Hoe wij zelf invloed hebben op terrorisme en vluchtelingenstromen


Aanslagen

2015 was een heftig jaar. Gedomineerd –althans vanuit ons Westerse perspectief- door aanslagen en terrorisme.

Heeft dat ook iets met maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken?

Het lijkt ver weg, maar toch is er een directe link. En die is er ook met maatschappelijk verantwoord burgerschap en maatschappelijk verantwoorde politiek.

Achterliggende oorzaken

Mijn mensbeeld is dat niemand als terrorist wordt geboren. Ook vluchteling ben je niet, dat wordt je, gedwongen door de omstandigheden.

In een crisissituatie moeten acute maatregelen genomen worden. Maar wat
zijn de achterliggende oorzaken? Waarom komt iemand zo ver een bomgordel om te gespen en waarom zijn er zoveel plekken in de wereld waar hele families huis en haard moeten verlaten voor hun veiligheid?

Ik ben geen terrorisme- noch vluchtelingdeskundige dus hier volgt geen analyse van oorzaak en gevolg. Maar als het jaar 2015 één ding weer eens extra duidelijk heeft gemaakt is dat wij allemaal op de één of andere manier verbonden zijn. Alle ruim 7 miljard van ons.

Daar en hier

Als het ‘daar’ slecht gaat komen zij ‘hier’ naar toe. Als jonge mannen en vrouwen daar geen zicht hebben op een toekomst gespen zij op enig moment misschien wel zo’n gordel om. Hoe veel duidelijker moeten die signalen nog worden?

Dus in plaats van ons terugtrekken binnen Fort Europa of Stadstaat Nederland moeten wij ons juist extra inzetten voor de ontwikkeling van andere delen in de wereld.

Eerlijke handelsrelaties

Importtarieven waardoor Afrikaanse boeren hun groenten niet concurrerend in Europa kwijt kunnen; als subsidies verkapte staatssteun voor land- en tuinbouw; het oogluikend gedogen van vele miljarden belastingontwijking door fiscale constructies; handelsbarrières door het stellen van oneigenlijke kwaliteits- of andere eisen aan import; onevenredige vertegenwoordiging van Westerse landen, organisaties en bedrijven in de grote internationale instituties; terugschroeven van geld voor ontwikkelingssamenwerking, etc.
Organisaties, nationale overheden én wij als burgers zullen hierin onze rol moeten blijven nemen: hoe stemmen wij? Waar bankieren wij, wat doen we met ons geld en waar gaan onze lobby-inspanningen naar uit?

Als wij op lange termijn ooit een veiliger wereld willen creëren dan zullen wij ons op alle mogelijke manieren sterk moeten blijven maken voor een sterke toekomst ‘daar’. Gaat ons dat iets kosten? Jazeker. Maar wat kost het ons nu al?

Bron: FairTrade

Foto: FairTrade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *