Blogs

 • IKD – Inspiratie, Kennis, Doen

  MVO is voor veel mensen nog abstract. Waar moet je aan denken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen? ‘Als ik dubbelzijdig laat printen, het afval netjes scheidt en ook nog de lokale sportvereniging sponsor, dan ben ik toch MVO?’ Ja en nee. Ja natuurlijk is het goed er op zo’n schaal mee bezig te zijn. Elke schaal is […]

 • MVP – Maatschappelijk Verantwoorde Politiek

  We hebben het steeds over MV Ondernemen, maar ook over MV Politiek is veel te zeggen. In dit blog: compensatie bij –vermeende- schade voor burgers. Overheden zouden in alle gevallen waar compensatie gepast is, dat snel en ruimhartigmoeten doen. Of het nu gaat om door gasboringen geleden schade, juridische dwaling, aangetoond machtsmisbruik, landonteigening of slachtoffers van (historische) politieke beslissingen […]

 • Nut & Noodzaak MVO – Deel 5: De Realist

  De Realist is de laatste in deze 5-delige serie over uiteenlopende visies op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Over de realistische visie op MVO kunnen we kort zijn. De realist heeft ingezien dat verspilling zich uit in suboptimale inzet van mensen, middelen en bronnen en daarmee economisch, sociaal en ecologisch onverantwoord is. Dezelfde realist heeft ook ingezien dat zijn […]

 • Nut & Noodzaak MVO – Deel 4: De ‘ik-wacht-nog-wel-even’ visie

  Tja, soms is afwachten gewoon heel verstandig. Ik installeer ook nooit als eerste een nieuwe release van een Windows of Apple-besturingssysteem. Laat anderen het eerst maar testen en bij versie 2 ben ik van de partij! Bij MVO is er echter allang geen sprake meer van afwachten. Het is nu! Sterker, het is er al […]

 • Nut & Noodzaak MVO – Deel 3: De Zakelijke visie

  Dit is een serie over 5 visies op MVO – Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In delen 1 en 2 hebben we gekeken naar de cynische en de idealistische visie. In dit deel 3 de Zakelijke. Een puur zakelijke visie op MVO kan als volgt worden opgebouwd: Verspilling is een suboptimale inzet van mensen, middelen en bronnen en […]

 • Nut & Noodzaak van MVO – Deel 2: de idealist

  In deel 1 hebben we gezien dat er verschillende visies op MVO te onderscheiden zijn. We hebben als eerste gekeken naar de cynische benadering en gezien dat die vaak gebaseerd is op angst en onwetendheid. Het is ook een kansloos verdedigingsmechanisme. Maar de idealist kan net zo kansloos kan zijn! Op het documentaire festival IDFA in november […]

 • Nut & Noodzaak van MVO – Deel 1

  Heeft u een cynische, idealistische of afwachtende visie op MVO? Of een combinatie? Lees verder! Er heeft zich de afgelopen jaren een 5-tal visies op MVO ontwikkeld, vergelijkbaar met eerdere management-ontwikkelingen. Een belangrijk verschil echter is de sterk ideologische component die MVO in zich draagt. Waar alle managementtheorieën zo hun adepten en afwijzers hebben, kent MVO beladen […]