MVO ook relevant voor dienstverleners

MVO alleen relevant voor productiebedrijven? Kijk naar de impact!

Ik hoor vaak dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) eigenlijk alleen relevant is voor maakbedrijven. Die hebben productieprocessen, stromen van grondstoffen en halffabrikaten, gebruiken veel energie, hebben afval etc.

Maar MVO gaat vooral over impact. En die kan bij dienstverleners vele malen groter zijn dan van productiebedrijven.

Kijk bijvoorbeeld naar banken. De beruchte LIBOR-affaire (de rente die banken onderling afspreken en waar sprake bleek van illegale afspraken) ging over een bedrag ter grootte van 12 x de wereldeconomie. Hoezo impact!

Accountantsbedrijven (zie ook een eerdere blog over KPMG) hebben een zeer belangrijke economische functie in onze maatschappij. Zij zorgen deels voor het vertrouwen in bedrijven en zonder vertrouwen geen economie. Dus als accountants door affaires een slecht imago hebben –wat op het moment het geval is- dan schaadt dat de gehele economie.

Een enkele advocaat die voor een multinational een zaak wint over intellectueel eigendom van tomatenplanten heeft wereldwijde consequenties. Eén advocaat!

Kortom, het is de maatschappelijke impact van de organisatie die bepalend is voor de mate van verantwoordelijkheid en dus de relevantie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En die kan, zoals uit de voorbeelden blijkt, bij dienstverleners vele malen groter zijn dan het grootste productiebedrijf.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *