Projectenlijst – lopend & afgerond

Hieronder een summiere opsomming van lopende en eerder uitgevoerde projecten.

De ‘meerwerk-index‘* over alle projecten = 80% hetgeen een hoge mate van tevredenheid aangeeft. (* = percentage opdrachtgevers dat een nieuwe opdracht c.q. een significante uitbreiding van de scope vraagt na de eerste opdracht)

Voor meer details of een CV kunt u contact opnemen.

 • DGBC (Stichting Dutch Green Building Council) – project voor de ontwikkeling van een woondossier / woningenpaspoort voor alle bestaande woningen in Nederland, koop & huur, klein & groot, grondgebonden & appartement
 • WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) – ondersteuning ontwikkeling keurmerk voor duurzaam beton
 • DGBC (Stichting Dutch Green Building Council) – verduurzaming bebouwde omgeving: manager Beheer & lid MT, kwaliteitscontrole BREEAM-NL assessoren, ontwikkelen trainingen, docent, projectmanager BREEAM-NL voor duurzame gebiedsontwikkeling, opzetten certificeringsysteem, in- en externe audits, en meer
 • Getronics – uiteenlopende projecten in IT-omgevingen
 • KPN Getronics – opzetten en operationaliseren van het ITIL-proces capacity management
 • NS Reizigers – programma ‘herontwerp planproces’ (materieel, personeel en infrastructuur)
 • Maatwerk Amsterdam – onderzoek naar en uitvoering van optimalisatie primair proces, project rond klantvolgsysteem
 • DWI (Dienst Werk & Inkomen Amsterdam) – teamleider, opstellen strategische visie ICT-infrastructuur, diverse projecten
 • RWS Directie Noordzee – ontwerpen, inrichten en operationaliseren van een kwaliteitmanagementsysteem bij diverse afdelingen; implementatie SAP-HR; UAV-aanbesteding beheer & onderhoud + diverse andere projecten
 • RWS Directie Noord Holland – evaluatie van een reorganisatie; adviseur directie
 • RWS IJsselmeergebied – Opleidingsplan ISO 9001
 • QPS (Quality Positioning Systems) – ontwerpen, inrichten en operationaliseren van een kwaliteitsmanagementsysteem t/m certificering tegen ISO 9001
 • QPS (Quality Positioning Systems) – projecten wereldwijd als hydrograaf
 • NAM, Shell Vietnam, SEPA, Elf Petroland, Norsk Hydro, Maersk, Wintershall, Elf Gabon, Phillips Petroleum, Zanen Verstoep e.a. – projecten wereldwijd in de offshore industrie als hydrograaf