DuurzaamheidsSpel

  • Rabobank

    Bij Rabobank Nederland en bij veel lokale banken liepen diverse activiteiten gericht op het verduurzamen van de interne organisatie en de externe dienstverlening. Het DuurzaamheidSpel is voor Rabobank Nederland gedurende drie jaar een vast instrument geweest om de lokale banken te helpen met het vergroten van kennis over en draagvlak voor MVO en het identificeren van […]