DekaMarkt

MVO-implementatie

Globlance heeft de DekaMarkt supermarkt-organisatie ondersteund met de implementatie van MVO in alle 84 filialen.

Op een praktische wijze werden alle ± 3.700 medewerkers betrokken bij het verduurzamen van de supermarkten. Waar kan nog meer elektriciteit bespaard worden? Hoe kunnen we afval verder reduceren? Is ons gas- en watergebruik minimaal? Door een selecte groep medewerkers van de juiste kennis en informatie te voorzien konden zij hun collega’s in de filialen direct betrekken bij besparingsmogelijkheden en innovaties.

Onder de noemer Deka Duurzaam lag de nadruk op de filialen. Tegelijkertijd werden de distributiecentra, de eigen vleescentrale en de ondersteunende diensten niet vergeten.