Rabobank

DuurzaamheidsSpel bij Rabo NL & lokale banken

Bij Rabobank Nederland en bij veel lokale banken liepen diverse activiteiten gericht op het verduurzamen van de interne organisatie en de externe dienstverlening. Het DuurzaamheidSpel is voor Rabobank Nederland gedurende drie jaar een vast instrument geweest om de lokale banken te helpen met het vergroten van kennis over en draagvlak voor MVO en het identificeren van sterke en zwakke punten.

Doordat inhoud en terminologie geheel op de Rabobank waren afgestemd, sprak het spel de taal van de bankiers. De Rabobank had er voor gekozen om het spel gedurende een bepaalde tijd in eigen beheer te houden en de begeleiding door eigen mensen te laten plaatsvinden. Globalance maakt dit mogelijk door het train-de-trainer concept toe te passen.